Sute de produse noi saptamanal

Poze Revista romana de jurisprudenta 3/2012
Poze Revista romana de jurisprudenta 3/2012

Revista romana de jurisprudenta 3/2012

34 Lei 40 Lei

Descriere: Editura Universul Juridic anunta aparitia numarului 3 pe anul 2012 al Revistei Romane de Jurisprudenta . Editorialul acestui numar, semnat de dl prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu, abordeaza, ...

Descriere: Editura Universul Juridic anunta aparitia numarului 3 pe anul 2012 al Revistei Romane de Jurisprudenta . Editorialul acestui numar, semnat de dl prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu, abordeaza, sub titulatura "Neconstitutionalitatea sanctionarii judecatorului pentru nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale" , un subiect de prima actualitate pentru mediul juridic national, si anume extinderea cazurilor in care pot fi sanctionati judecatorii nationali, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 24/2012, si asupra situatiei in care sunt nesocotite decizii ale Curtii Constitutionale. Invitam cititorii revistei sa afle din paginile editorialului opinia autorului asupra acestui subiect, fondata pe argumente solide si exemple din jurisprudenta ICCJ si din dreptul european, opinie care blameaza aceasta decizie a legiuitorului de a sanctiona judecatorii nationali si pentru nerespectarea deciziilor Instantei Constitutionale ca fiind doar o alta manifestare a tendintei puterii politice de a manipula justitia. Prima parte a revistei, alocata Jurisprudentei , aduce si cu prilejul acestui numar in atentia cititorilor hotarari judecatoresti interesante privind probleme noi, inedite sau controversate din practica instantelor nationale, dintre care multe beneficiaza de comentarii, aprobative, critice sau explicative, de natura sa contribuie la elucidarea problemelor tratate. In acest sens, semnalam: - in cadrul rubricii de drept civil si drept procesual civil, o decizie a Curtii de Apel Pitesti pe tema raporturilor de serviciu ale functionarului public si a completului ce trebuie sa judece un litigiu privind raporturi de aceasta factura, decizie insotita de comentariul aprobativ realizat de dna judecator dr. Andreea Tabacu ; - de asemenea, in materie civila, o decizie a Curtii de Apel Cluj abordand subiecte precum pronuntarea unei hotarari in contradictoriu cu o parte decedata si invocarea nulitatii unei asemenea hotarari, decizie insotita de opinie separata si de nota critica elaborata de dna judecator Anamaria Campean ; - in cadrul aceleasi rubrici de drept civil si drept procesual civil, veti regasi o decizie a Tribunalului Bucuresti vizand arbitrajul ad-hoc, numirea de supraarbitru, independenta si impartialitatea arbitrului, decizie pusa la dispozitia redactiei de dna judecator dr. Evelina Oprina ; - tot in materie civila, va semnalam o decizie a Tribunalului Arges abordand problema dovedirii caracterului de bun propriu al unuia dintre soti – problema de actualitate in contextul inglobarii Codului familiei in noul Cod civil – trimisa redactiei de catre dl judecator Viorel Terzea ; - in cadrul aceleasi rubrici de drept civil si drept procesual civil, veti regasi o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie tratand probleme de drept precum natura juridica a actiunii in valorificarea dreptului de proprietate asupra unui imobil promovata de unitatea administrativ-teritoriala, autoritatea de lucru judecat sau problema timbrajului, decizie oferita redactiei de catre dna judecator dr. Adina Nicolae ; - in materie comerciala, va recomandam amplul comentariu explicativ realizat de dna judecator dr. Gabriela Chiornita si de dna judecator dr. Diana Ungureanu la o decizie a Curtii de Apel Pitesti tratand procedura de insolventa si problema distribuirii catre creditori a fructelor reprezentand chirii ale bunului ipotecat; - tot in materie comerciala, semnalam comentariul explicativ realizat de dna judecator Mihaela Saracut la o decizie a Curtii de Apel Cluj privind procedura de insolventa si modalitatea de contestare a hotararii adunarii creditorilor; - in materia contenciosului administrativ, va recomandam comentariul realizat de dna judecator dr. Gabriela Bogasiu la o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind concesiunea de terenuri agricole, principiul echilibrului financiar al concesiunii si aplicarea teoriei impreviziunii in dreptul administrativ; - in cadrul aceleiasi rubrici dedicate contenciosului administrativ, semnalam deciziile recente ale Inaltei Curti de Casatie, tratand probleme de drept precum actiunea in contencios administrativ formulata in contradictoriu cu o universitate, salarizarea personalului din unitatile bugetare, respectarea principiului nediscriminarii, creditul agricol pentru productie, decizii puse la dispozitia redactiei de catre dl magistrat asistent Bogdan Georgescu ; - in cadrul rubricii de drept al muncii, va recomandam comentariul aprobativ semnat de dna judecator dr. Lucia Uta asupra unei decizii pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti intr-un litigiu de munca cu elemente de extraneitate vizand procedurile judiciare derulate in fata instantei nationale impotriva unui stat strain. - de asemenea, remarcam comentariul dnei judecator dr. Gabriela Cristina Frentiu unei decizii a Tribunalul Bistrita-Nasaud vizand problema de drept a concedierii colective si a necesitatii indicarii in concret pentru fiecare angajat concediat a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati avute in vedere la concediere; - rubrica de drept penal si procesual penal va propune comentariul aprobativ al dnei judecator drd. Mihaela Vasiescu si al dlui judecator drd. Ioan Garbulet asupra unei decizii a Curtii de Apel Targu-Mures pronuntata intr-un litigiu vizand problema rejudecarii cauzei dupa extradare sau predare si conditiile acestei rejudecari; Rubrica de Recursuri in interesul legii aduce la cunostinta celor interesati ultimele decizii in interesul legii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii martie. Rubrica dedicata Jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene aduce in atentia cititorilor un amplu articolul de drept comparat semnat de dna judecator dr. Diana Ungureanu vizand notiunea de "ajutor de stat" in jurisprudenta nationala si europeana. Rubrica Dezbateri RRDJ contine aprecieri doctrinare, cu aplicare practica imediata, asupra unor probleme intalnite frecvent in jurisprudenta instantelor sau a unor probleme de drept actuale, generate de textele noilor Coduri. In acest sens, enumeram urmatoarele articole, al caror continut este evocat sugestiv de chiar titlul lor: - Conf. univ. dr. Sergiu Deleanu, Aspecte din jurisprudenta organelor de jurisdictie ale Conventiei Europene in legatura cu arbitrajul ; - Judecator Andrei Axente Irinel, Judecator dr. Nicoleta Tandareanu, Judecator dr. Andreea Tabacu, Judecator Gabriela Chiornita, Posibilitatea instantei de recurs de a dispune deschiderea procedurii de insolventa. Punct de vedere asupra deciziei numarul 5/2011 pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in materia recursului in interesul legii ; - Avocat drd. Sandra Liliana Gatejeanu, Modificarile aduse de noul Cod civil in domeniul conflictelor de legi in materie succesorala ; - Judecator drd. Cezar Hincu, O propunere de recurs in interesul legii ; - Avocat Alexandru Dugneanu, Avocat Alexandru Iavorschi, Competenta de judecata cu privire la contractele de concesiune de bunuri proprietate publica a statului incheiate inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ; - Avocat dr. Valeriu Zanfir, Aspecte practice ale modificarii legislatiei muncii in privinta raporturilor individuale de munca (partea a II-a). Cuprins: I. JURISPRUDENTA A. DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL 1. Litigiu privind raporturile de serviciu ale functionarului public. Judecata in complet constituit ca unul pentru asigurari sociale, iar nu in complet specializat in materia contenciosului administrativ. Casare cu retinere spre rejudecare (comentariu aprobativ de Judecator dr. Andreea Tabacu) 2. Pronuntarea hotararii in contradictoriu cu o parte decedata, lipsita deci de capacitate procesuala de folosinta. Invocarea nulitatii hotararii in calea de atac. Persoana interesata sa invoce nulitatea. Solutie (nota critica de Judecator Anamaria Campean) 3. Arbitraj ad-hoc. Numire supraarbitru. Independenta si impartialitatea arbitrului 4. Dovada caracterului de bun propriu al unuia dintre soti. Existenta unui inscris. Necesitatea datei certe 5. Natura juridica, de drept comun, a actiunii in valorificarea dreptului de proprietate asupra unui imobil, promovata de unitatea administrativ-teritoriala 6. Indicarea sediului paratului prin intampinare. Situatie in care nu are loc o schimbare a adresei partii pe parcursul procesului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 98 C. pr. civ. 7. Actiune civila promovata prin ordonanta a procurorului. Conditii de forma 8. Imobil aflat in administrarea unei regii autonome. Obligare la incheierea contractului de vanzare-cumparare. Calificarea juridica a litigiului. Competenta materiala 9. Acte autentice incheiate de notarul public. Atestarea de catre notar a consimtamantului unui cetatean strain. Invocarea necunoasterii limbii romane ca motiv de nulitate. Conditii de admisibilitate a actiunii in anulare 10. Hotarare judecatoreasca pronuntata in strainatate. Suspendare provizorie a executarii silite. Instanta competenta material B. DREPTUL AFACERILOR 11. Procedura de insolventa. Distribuirea catre creditori a fructelor reprezentand chirii ale bunului ipotecat. Aplicarea art. 123 sau a art. 121 din Legea nr. 85/2006 (comentariu explicativ de Judecator Gabriela Chiornita si Judecator dr. Diana Ungureanu) 12. Insolventa. Modalitatea de contestare a hotararii adunarii creditorilor. Dreptul de vot al creditorului majoritar. Limitari ale dreptului de vot. Consecinte (comentariu explicativ de Judecator Mihaela Saracut) 13. Procedura insolventei. Inchiderea procedurii pentru lipsa bunurilor din averea debitorului 14. Procedura insolventei. Scutirea lichidatorului de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 77 din Legea nr. 85/2006 15. Contract de antrepriza. Actiune in imbogatire fara justa cauza. Conditii de admisibilitate 16. Societate comerciala. Nulitate absoluta a actului de infiintare. Cerere de radiere formulate ulterior deschiderii procedurii insolventei. Consecinte 17. Obligatii comerciale. Dobanda legala. Momentul de la care incepe sa curga dobanda 18. Prejudiciu produs ca urmare a unui accident rutier. Daune morale. Criterii de stabilire a cuantumului 19. Concurenta neloiala. Stabilirea unor taxe suplimentare. Denaturarea concurentei. Conditii si efecte 20. Somatie de plata. Exceptie de necompetenta teritoriala invocata din oficiu. Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate 21. Conditiile de exercitare a actiunii civile. Neindeplinirea cerintei actualitatii interesului. Sanctiune aplicabila 22. Modificare act constitutiv. Cerere de inregistrare mentiuni solutionata prin rezolutie a directorului ORC. Neindeplinirea obligatiei dispuse prin rezolutie. Procedura de urmat pentru finalizarea inscrierii mentiunii C. DREPT ADMINISTRATIV 23. Contract de concesiune de terenuri agricole. Principiul echilibrului financiar al concesiunii. Aplicarea teoriei impreviziunii in dreptul administrativ (comentariu explicativ de Judecator dr. Gabriela Bogasiu) 24. Actiune in contencios administrativ formulata in contradictoriu cu o universitate. Instanta competenta material 25. Art. 8 lit. b) primul alineat teza finala din H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare. Respectarea principiului nediscriminarii. Exceptie de nelegalitate respinsa. 26. A. Obiectul actiunii in contencios administrativ. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. B. Creditul agricol pentru productie – Legea nr. 150/2003. Contract de credit incheiat in perioada in care legea se afla in vigoare. Dreptul beneficiarului de a primi alocatia bugetara ulterior abrogarii legii. Compatibilitatea cu dispozitiile Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si ale Tratatului privind Uniunea Europeana. D. DREPTUL MUNCII SI DREPTUL SECURITATII SOCIALE 27. Necompetenta generala a instantelor romane. Procedurile judiciare derulate in fata instantei nationale impotriva unui stat strain (comentariu aprobativ de Judecator dr. Lucia Uta) 28. Concediere colectiva. Necesitatea indicarii in concret pentru fiecare angajat concediat a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati avute in vedere la concediere (comentariu aprobativ de Judecator dr. Gabriela Cristina Frentiu) 29. Varsta de pensionare 30. Determinarea stagiului complet de cotizare utilizat pentru calculul drepturilor de pensie. Legea aplicabila. 31. Cerere de revizuire. Intelesul notiunilor de „lucru cerut” si „inscris nou” 32. Casare cu retinere. Dovada orelor suplimentare prestate. Proba absentelor nemotivare pentru care s-a dispus concedierea disciplinara. 33. Nulitatea contractului individual de munca pentru lipsa consimtamantului angajatorului. Semnarea contractului de munca de o persoana care nu are capacitatea legala de a reprezenta persoana juridica. E. DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL 34. Rejudecarea cauzei dupa extradare sau predare. Conditii (comentariu aprobativ de Judecator drd. Mihaela Vasiescu si de Judecator drd. Ioan Garbulet) 35. Omisiunea procurorului anchetator de a incepe urmarirea penala impotriva unei infractiuni descrisa in considerentele rechizitoriului. Nementionarea acesteia in dispozitivul actului de sesizare si neprezentarea materialului de urmarire penala referitor la ea. Consecinte. Lipsa sesizarii legale a instantei. Incalcarea dreptului la un proces echitabil (nota aprobativa de Judecator Delia Purice) 36. Luarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical. Lipsa de relevanta a imprejurarii ca nu s-a inceput urmarirea penala fata de faptuitor (nota aprobativa de Judecator Delia Purice) F. RECURSURI IN INTERESUL LEGII 37. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 2 din 12 martie 2012, dosarul nr. 2/2012 38. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 3 din 12 martie 2012, dosarul nr. 3/2012 39. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 4 din 12 martie 2012, dosarul nr. 1/2012 40. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 5 din 12 martie 2012, dosarul nr. 5/2012 G. JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE 41. Notiunea de ajutor de stat in jurisprudenta nationala si europeana (Judecator dr. Diana Ungureanu II. DEZBATERI RRDJ 1. Aspecte din jurisprudenta organelor de jurisdictie ale Conventiei Europene in legatura cu arbitrajul (Conf. univ. dr. Sergiu Deleanu) 2. Posibilitatea instantei de recurs de a dispune deschiderea procedurii de insolventa. Punct de vedere asupra deciziei numarul 5/2011 pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in materia recursului in interesul legii (Judecator Andrei Axente Irinel, Judecator dr. Nicoleta tandareanu, Judecator Gabriela Chiornita, Judecator dr. Andreea Tabacu) 3. Modificarile aduse de noul Cod civil in domeniul conflictelor de legi in materie succesorala (Av. drd. Sandra Liliana Gatejeanu) 4. O propunere de recurs in interesul legii (Judecator drd. Cezar Hincu) 5. Competenta de judecata cu privire la contractele de concesiune de bunuri proprietate publica a statului incheiate inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (Avocat Alexandru Dugneanu, Avocat Alexandru Iavorschi) 6. Aspecte practice ale modificarii legislatiei muncii in privinta raporturilor individuale de munca (Avocat dr. Valeriu Zanfir)

Daca in categoria Carti de Drept ai gasit produsl dorit, atunci ai ajuns pe siteul dorit. Revista romana de jurisprudenta 3/2012 este unul dintre cele mai comandate produse din categoria Carti de Drept, fiind tot timpul in stocuri limitate. 4Be.ro. Plaseaza online o comanda si in cel mai scurt timp ne vom ocupa ca Revista romana de jurisprudenta 3/2012 sa ajunga la tine. Termen de livrare 1-2 zile lucratoare, un functie de stocul disponibil.

Revista romana de jurisprudenta 3/2012 este alegerea perfecta pentru a-l face cadou sau pt a-l comanda pentru sine. Carti de Drept. Poti efectua plata online pentru a te bucura de Revista romana de jurisprudenta 3/2012 in cel mai scurt timp. (Conform politicii de transport)

Intrebari frecvente despre Revista romana de jurisprudenta 3/2012

Comanda in siguranta Revista romana de jurisprudenta 3/2012?
Toate comenzile sunt procesate in siguranta, respectand ultimele standarde in vigoare, iar comanda ta nu va fi exceptata. Comanda produsul Revista romana de jurisprudenta 3/2012 iar noi, ne vom asigura ca ai comandat ceea ce ai comandat.

Durata livrarii produsului Revista romana de jurisprudenta 3/2012?
Timpul mediu de livrare a comenzilor este de 24-48 ore de la plasarea comenzii, insa acest timp poate fi diferit daca comanda pt produsul Revista romana de jurisprudenta 3/2012 a fost plasata in timpul week-end-ului, vineri seara sau in zilele cu sarbatori legale

Returnarea produsului Revista romana de jurisprudenta 3/2012?
Desigur, daca produsul Revista romana de jurisprudenta 3/2012 nu iti place, nu ti se potriveste sau nu corespunde asteptarilor tale, ai la dispozitie 14 zile calendaristice din momentul primirii coletului sa returnezi produsul fara nicio obligatie suplimentara. Banii ii vei primi inapoi in maxim 30 zile calendaristice de la momentul confirmarii returului.

Cat costa sau care este pretul pentru Revista romana de jurisprudenta 3/2012?
Revista romana de jurisprudenta 3/2012 costa 34 Lei, nu rata ocazia si comanda Revista romana de jurisprudenta 3/2012 la pretul de 34 Lei, cat inca mai este in stoc.

Nume Produs Revista romana de jurisprudenta 3/2012
Cod Produs 567786
Pret Actual 34 Lei
Vandut de libris.ro
Brand
Categorii Carti de Drept,

Pareri despre Revista romana de jurisprudenta 3/2012

Adaugă recenzia ta despre Revista romana de jurisprudenta 3/2012

Nota produs

0
Nu a fost evaluat
 • (0)
 • 5 Stele
  0%
 • 4 Stele
  0%
 • 3 Stele
  0%
 • 2 Stele
  0%
 • 1 Stele
  0%

Produse similare cu Revista romana de jurisprudenta 3/2012

libris.ro

Revista romana de drept privat Nr. 3 din 2017
64 Lei 75 Lei

Revista Romana de Drept Privat este o marca a Editurii Universul Juridic, aparuta din initiativa si datorita dedicarii cu care profesorul Marian Nicolae a contribuit la acest proiect. Revista a debutat in anul 2007, dupa discutii si aprofundari ale redactiei pentru a vedea in ce masura un asemenea proiect poate fi bine primit de catre mediul academic si stiintifi

Vezi produs aici

libris.ro

Dreptul securitatii sociale - Brindusa Marian
45 Lei

Din cuprins: - Dreptul securitatii sociale - Notiuni generale - Sistemul unitar de pensii publice - Pensiile administrate privat - Pensiile facultative - Pensiile speciale - Asigurarile sociale de sanatate - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - Somajul - Sistemul de asistenta sociala - Protectia speciala a copilului - Ajutorul social si can

Vezi produs aici

libris.ro

Drept civil. Teoria generala vol.2: Teoria drepturilor subiective civile - Marian Nicolae
199 Lei

Studiul institutiilor dreptului civil incepe, in mod logic, cu materia persoanelor, insa studiul dreptului civil debuteaza, in mod firesc, cu teoria generala a dreptului civil, numita de alti autori introducere in dreptul civil ori partea generala a dreptului civil. Prezentul curs de teorie generala a dreptului civil abordeaza, intr-o maniera originala si complet

Vezi produs aici

libris.ro

Procedura insolventei. Partea generala. Practica judiciara - Claudia Antoanela Susanu
51 Lei 60 Lei

Lucrarea de fata, Procedura insolventei. Partea generala. Practica judiciara , reuneste o selectie relevanta a deciziilor pronuntate la nivelul curtilor de apel in materia insolventei, prin care s-au solutionat problemele controversate privind dispozitiile procedurii insolventei, propunandu-si sa asigure o mai buna cunoastere si aplicare a acestora. Lucrarea este

Vezi produs aici

libris.ro

Revista romana de drept penal al afacerilor Nr.2 Iulie-Decembrie 2022
51 Lei 60 Lei

In ultimii ani, in peisajul juridico-economic si-a gasit un loc binemeritat dreptul penal al afacerilor. Aceasta expresie este folosita de catre juristi, oameni de afaceri, economisti, precum si de orice persoane care interfereaza cu domeniul afacerilor. Dintre cei posibil interesati de materia dreptului penal al afacerilor, anumite categorii profesionale au cea

Vezi produs aici

libris.ro

Admiterea in magistratura si in avocatura Vol.2: Drept penal, Drept procesual penal Ed.3
99 Lei

Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte cu explicatii ale variantelor de raspuns - Volumul al II-lea: Drept penal, Drept procesual penal Ed.3 Subiectele selectate, respectand structura examenelor pe care se bazeaza astazi concursurile de admitere in profesiile juridice, la care se adauga si explicatiile tuturor variantelor de raspuns, vor

Vezi produs aici

libris.ro

Explicatiile Noului Cod Penal Vol.1: Artcolele 1-52 - George Antoniu, Tudorel Toader
84 Lei 99 Lei

Cele cinci volume de Explicatii ale noului Cod penal, elaborate sub indrumarea Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane, cu colaborarea unor distinsi oameni de stiinta si practicieni, raspund, fireste, nevoilor de cunoastere, aprofundare si intelegere corecta a dispozitiilor din noul Cod penal. In cuprinsul acestor volume este expus pe larg continut

Vezi produs aici

libris.ro

Procesul legislativ al Uniunii Europene - Teodora-Elena Zaldea
30 Lei

"Uniunea Europeana - in sensul de ansamblu al institutiilor care functioneaza in virtutea Tratatelor - reprezinta doar un vehicul care prin natura sa este perfectibil, dar nu este bun sau rau; depinde cine conduce acest vehicul si in ce directie. Politicile adoptate pot fi adecvate sau inadecvate, pot servi doar unora sau tuturor. Critica progresista la adre

Vezi produs aici

libris.ro

Codul de procedura civila. Comentarii si explicatii - Gh. Piperea, C. Antonache
549 Lei

Lucrarea isi propune sa ofere un instrument eminamente practic, destinat practicienilor dreptului procesual civil. Aplicarea in timp a normelor procesual civile impune mentinerea si completarea comentariilor ce vizau forma anterioara a normelor de drept procesual civil, precum si analiza detaliata a modificarilor aduse prin Legea nr. 310/2018. Sunt scoase in evid

Vezi produs aici

libris.ro

Sistemul electoral si referendumul in jurisprudenta Curtii Constitutionale - Marian Enache, Stefan Deaconu, Valentina Barbateanu
99 Lei

Construita pe o structura bipartita, dintr-o parte teoretica si, complementar, una jurisprudentiala, lucrarea analizeaza atat din punct de vedere conceptual, cat si din perspectiva istoric-traditionala continutul drepturilor electorale in sistemul juridic national si institutia referendumului. Totodata, un capitol intreg este dedicat consacrarii drepturilor elect

Vezi produs aici

libris.ro

Academia de Stiinte Juridice din Romania - Ovidiu Predescu, Bogdan Liviu Ciuca
111 Lei 130 Lei

Jim Brishop scria, intr-o cugetare celebra, ca "nimic nu este mai indepartat decat clipa care tocmai a trecut". Provocat de aceasta zicere profunda cred asumat ca nu avem dreptul sa risipim aceasta valoroasa resursa: timpul! Cred ca ceea ce este mai valoros si important in activitatea Academiei de Stiinte Juridice urmeaza sa vina. Cand si cum, depinde d

Vezi produs aici

libris.ro

Drept Penal. Partea Generala Vol.1 - Florin Streteanu, Daniel Nitu
98 Lei 115 Lei

Fara a renunta la unele institutii traditionale pentru dreptul nostru, noul Cod penal aduce cu sine numeroase elemente de inedit, in incercarea de a racorda legislatia interna la tendintele actuale din sistemele penale europene. Lucrarea Drept penal. Partea generala. Vol. I isi propune ca, intr-un stil clar si concis, dar si cu numeroase incursiuni in dreptul com

Vezi produs aici
Vezi produs aici